Bewoners

Woon je langs het parcours van de Cruyff Legacy Run? Dan heeft dit evenement tijdelijke gevolgen voor de bereikbaarheid van jouw woning. Houd daar rekening mee. Als dit gevolgen voor je heeft dan ontvang je deze informatie eventueel via de post.

Bewonersbrieven

Uiterlijk de week voor het evenement worden bewonersbrieven verspreid en komen ze hier op de website te staan.