Cruyff Legacy 14K Run 2021 krijgt alternatieve invulling met app

Toen we eerder dit jaar de Cruyff Legacy 14K Run afgelasten, hadden we voor ogen om in 2021 met z’n allen de mooiste editie ooit neer te zetten. Helaas is het coronavirus nog steeds de dagelijkse gang van zaken en hebben we moeten vaststellen dat het momenteel niet verantwoord is om een evenement te organiseren waar duizenden lopers samenkomen. Wij zien dan ook geen andere keus dan het vroegtijdig afgelasten van de Cruyff Legacy 14K Run 2021.

Tegelijk zorgen we wel direct voor een alternatief, want net zoals Johan kijken we graag naar wat wél kan. Het bijzondere sportevenement vindt daarom virtueel plaats op zondag 25 april 2021. Door middel van een app is het mogelijk om als deelnemer de Kids Run, 5 km of 14 km te rennen of wandelen in je eigen buurt. Daarbij ontvang je onder andere trainingsschema’s, een looproute, geluidsfragmenten en een medaille achteraf. Op dit moment zijn we, in samenwerking met eRoutes, druk bezig met de ontwikkeling van de app. Meer informatie hierover volgt nog.

Natuurlijk hadden ook wij als organisatie het evenement dolgraag door laten gaan. Het organiseren van een grootschalig evenement als de Cruyff Legacy 14K Run is een langlopend project waar veel voorbereiding in zit. In deze onzekere tijd kunnen we het niet riskeren om onvoldoende op te halen om de kosten te dekken en daarom kiezen we er in een vroeg stadium voor om een alternatieve run te organiseren. Hopelijk staan we in april samen in de virtuele startblokken voor de Cruyff Legacy 14K Run 2021.

We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing en we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je ondertussen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via events@cruyff-foundation.org of bekijk de Q&A op de website.

Voor nu: houd (afstand) van elkaar en blijf gezond.

Met sportieve groeten,

Team Johan Cruyff Foundation

 


 

When we cancelled the Cruyff Legacy 14K Run 2020 earlier this year, we had the aim to organize the best edition ever in 2021. Unfortunately this year went different than planned. Because of the COVID-19 we have to conclude that it is currently not responsible to organize an event where thousands of runners come together. Therefore, we see no other choice than to cancel the Cruyff Legacy 14K Run 2021.

At the same time, we immediately provide an alternative. Because just like Johan, we see a lot of opportunities. That’s why we will organize a virtual Cruyff Legacy 14K Run on April 25, 2021. With an app, it’s possible as a participant to run or walk 5 or 14 kilometers in your own neighbourhood. You will receive training plans, a running route, sound clips and a medal afterwards. We are currently working on the development of the app in collaboration with eRoutes. More information about the virtual run and instructions for the app will follow.

Of course we – as organization – would have loved to organize this event. However, organizing the Run is a long-term project that requires a lot of preparation. In this uncertain time, we cannot risk not raising enough to cover the costs, therefore we choose to organize an alternative run at an early stage. Hopefully we will be together in the virtual starting blocks for the Cruyff Legacy 14K Run 2021 in April.

We hope everyone understands this decision. We will keep you informed as we progress in organizing the virtual Run. In the meantime, if you have any questions, please feel free to contact us via events@cruyff-foundation.org.

For now: keep distance and stay healthy.