• Nieuws
  • Cruyff Legacy 14K Run afgelast wegens coronavirus

Cruyff Legacy 14K Run afgelast wegens coronavirus

De Cruyff Legacy 14K Run gaat dit jaar niet door. Dit naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19). Het bijzondere sportevenement, ter nagedachtenis aan Johan Cruijff, zou plaatsvinden op zondag 26 april 2020.  

Door het grote aantal deelnemers en de onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis, hebben wij deze beslissing – na intensief overleg – samen met de betrokken instanties moeten nemen. 

Wij stellen vanzelfsprekend de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers, organisatoren en andere betrokkenen voorop. Tevens achten we het niet verantwoord om in deze tijd een dergelijk evenement te organiseren waarbij wij extra aanspraak maken op de inzet van cruciale beroepsgroepen.  

Met pijn in ons hart moeten we vaststellen dat er voor dit jaar geen alternatieve datum beschikbaar is. De volgende editie zal dan ook in 2021 plaatsvinden, waar we alle deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen weer hopen te verwelkomen.

 We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze situatie.

N.B. Op dit moment beraden wij ons verder op de vraag hoe om te gaan met deze afgelasting. Zodra wij hier meer over kunnen delen, zullen wij eenieder hierover uiteraard meteen informeren.

Met sportieve groeten,

Johan Cruyff Foundation

______________________________________________________________________________________________________________________________________

CRUYFF LEGACY 14K RUN CANCELLED DUE TO CORONAVIRUS

The Cruyff Legacy 14K Run is cancelled this year. This is in response to the most recent developments concerning the coronavirus (COVID-19). The special sports event, in memory of Johan Cruyff, would take place on Sunday April 26, 2020.

Due to the large number of participants and the uncertainty about the further course of the corona crisis, we had to make this decision – after intensive consultation – together with the authorities involved.

Our first priority is the safety and health of the participants, volunteers, spectators, organizers and other stakeholders. We also consider it is irresponsible to organize such an event at this time, claiming the deployment of crucial professional groups.

With a heavy heart we have to conclude that there is no alternative date available for this year. The next edition will therefore take place in 2021, where we hope to welcome all participants, volunteers, spectators and other stakeholders.

We hope everyone understands this situation.